Inbromsning - men inte för alla

19 min
Utvecklingen i eurozonen, den avgjort viktigaste handelspartnern för Sverige är visar oroväckande tecken på inbromsning. Under hösten har tillväxttakten halverats. På årsbasis växte euroländernas BNP med 1.9 procent under det tredje kvartalet. Industriproduktionen i de länder som har euro som valuta går också något sämre än i länder som står utanför valutasamarbetet. Svenska Transmode inom telekom och Auralight inom belysningsbranschen har sin allra största försäljning i Europa. Hör deras toppchefer Karl Thedéen och Martin Malmros ge sin syn på läget.