Beatrice Ask - hur bra fungerar knarkpolitiken?

32 min
Justitieminister Beatrice Ask har nu ansvarat för brottsbekämpningen i ett halvt decennium. Så länge har ingen moderat justititeminister suttit förut. Traditionellt har brott och straff varit en av moderaternas starkaste frågor. Och i narkotikapolitiken har moderaterna varit dom främsta tillskyndarna av den hårda svenska linjen. Samtidigt tyder jämförelser med andra länder på att den svenska nolltoleranspolitiken mot knark inte lyckats bättre än andra mer liberala system. Beatrice Ask intervjuas av Tomas Ramberg.