Birgitta Ohlsson - vem frågar folket när EU krisar?

32 min
En liten krets EU-ledare fattar i rask takt beslut som rör framtiden för hundratals miljoner eu-medborgare. EU-ländernas ekonomiska politik ska styras hårdare från Bryssel och förslag finns om att åter göra om EU:s grundlagar. Men hänger medborgarna med? Har någon frågat vad vi tycker? Och hur går det med demokratin när fler och fler tunga ekonomisk-politiska beslut flyttas upp på EU-nivå? EU- och demokrati-minister Birgitta Ohlsson intervjuades av Tomas Ramberg.