Världen enligt Carl Bildt

32 min
Utrikesminister Carl Bildt är på samma gång både en av Sveriges mest beundrade och mest kritiserade politiker. Beundrad för tydliga värderingar och ett stort kontaktnät. Kritiserad för en otydlig utrikespolitik och kommersiella bindningar. Två sätt att betrakta samma person. Etiopiensvenskarna, Palestinafrågan och EU:s utveckling har i höst gett bränsle åt såväl beundrare som belackare. Utrikesminister Carl Bildt intervjuades av Tomas Ramberg.