Per Bardhs brottningsmatch

31 min
I år och nästa år får nästan 3 miljoner svenskar nya kollektivavtal. För första gången på 30 år har LO-samordningen spruckit. Förbunden inom LO kommer med olika krav mot arbetsgivarna. Samtidigt har regeringen lagt sig i frågor som brukar regleras av arbetmarknadens parter. Den som ska hålla ihop ihop LO i förhandlingarna är avtalssekreterare Per Bardh. Per Bardh intervjuas av Catarina Friskman.