Ska Viviane Reding könskvotera Europa?

32 min
Viviane Reding är kristdemokrat från Luxemburg och vice ordförande i EU-kommissionen. Som kommissionär har hon bland annat ansvar för mänskliga rättigheter. Reding driver en kampanj för att dom europeiska bolagen ska ha större andel kvinnor på ledande poster. Hon vill se påtagliga resultat inom ett år, annars tänker Reding föreslå en lag om att eu-länderna ska införa könskvotering för bolagsstyrelser. En idé som många, inklusive den svenska regeringen, bestämt motsätter sig. Viviane Reding intervjuades av Tomas Ramberg.