Ulf Kristersson - för världens friskaste folk?

31 min
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har slagit fast att regeringens förändring av sjukförsäkringen varit framgångsrik. Hälften är sjuka hälften så länge, brukar han säga, men erkänner samtidigt att det finns sjuka som kommit i kläm.

För att få slut på kritiken presenterades därför "flera viktiga justeringar" för en tid sedan. Men effekten uteblev. Protesterna från sjuka, anhöriga, läkare och präster fortsätter. Påskuppropet mot utförsäkringarna samlade på annandagen tusentals över hela landet.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson intervjuades av Mari Forssblad.