Språket i landskapet

24 min
De små språken ska inte bara talas - de ska synas också. Det säger Elana Shohamy vid Tel Aviv University som är en av förgrundsgestalterna bland de språkforskare som undersöker ’det lingvistiska landskapet’. Tel Aviv är en officiellt tvåspråkig stad, med arabiska och hebreiska, men arabiskan syns knappt i offentlig reklam eller på skyltar, och språkets osynlighet bidrar till marginaliseringen av arabisktalande, säger hon. Liknande undersökningar görs i flera länder i Europa med minoritetsspråk, till exempel Baskien, Wales, Skottland och Belgien. Nils-Olof Sortelius, som är språkkonsulent för Sametinget, talar om betydelsen av riktiga samiska ortnamn på vägskyltar i norra Sverige. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor om ord:-’bast’ i stället för ’år’-flicka/tjej-betydelsen av ’ganska’ på norska, danska, svenska och tyska är lite olika, men hur blev det så?- vad är ’live’ i dag, egentligen?