Klimatet väcker skogar och vulkaner på Island

20 min
Det varmare klimatet leder till dramatiska förändringar för Island. Ön har blivit betydligt grönare de senaste decennierna, men risken för vulkanutbrott ökar.

Nya arter konkurrerar framgångsrikt med den inhemska floran, och en björkskog har växt upp på en tidigare helt öde lavasandslätt. Och stämmer IPCC:s klimatprognoser kommer istäckena på Islands aktiva vulkaner att vara borta inom ett par hundra år. Redan inom ett par decennier kommer då "champagnekorks-effekten" att leda till fler vulkanutbrott.
  – Mest uppenbart är att fåglarna som övervintrar i Europa kommer tillbaka ungefär en halv dag tidigare per år. Det låter kanske inte så mycket, men det innebär att hela system förskjuts ganska snabbt, säger ornitologen Tómas Gunnarsson.

 – Introducerade arter som Alaskalupin breder ut sig med rasande fart. En del tycker det är trevligt, men nya arter hotar att konkurrera ut vår inhemska flora, säger Þóra Ellen Þórhallsdóttir, professor i botanik vid Islands universitet.

  – När isarna drog sig tillbaka efter förra istiden lättade trycket på vulkanerna och det blev fler vulkanutbrott. Nu räknar vi med en liknande utveckling, säger Helgi Björnsson, professor i glaciologi vid Islands universitet.

Sändes första gången i oktober 2013.