Fina fiskar bör simma lugnt

20 min
Vem bryr sig om hur en fisk mår? Enligt svensk djurskyddslagstiftning och EU-fördrag ska vi alla göra det, men när det talas om djurhälsa tänker nog de flesta på djur som grisar och kor. Men nu har ett forskningsprojekt startat som fokuserar på fiskarnas välmående.

Tidigare forskning pekar på att fisk kan ha problem kopplade till smärta och ångest. I ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Skara ska odlade fiskars vardag och stressreaktioner kunna följas med hjälp av inopererade implantat. De nya små implantaten kan både lagra och sända ut information om hjärtfrekvens och blodflöden hos enskilda fiskar.

Tidigare har sådana mätningar bara varit möjliga att göra under några dygn, då fisken hållits fjättrad via kablar in i kroppen. Nu blir det möjligt att följa enskilda fiskar som lever som vanligt under flera månaders tid.

I programmet medverkar Albin Gräns, forskare och biolog vid Göteborgs universitet och Bo Algers, professor i husdjurshygien vid Sveriges lantbruksuniversitet i Skara. Medverkar gör även laxodlaren Alf Pöntynen.