Kulturnytt

9:00 min
Kulturnytt fredag handlar om film: Kärlek i skuggan av ett kärnkraftsverk och en smärtsam tidsresa. Programledare: Ylva Nilsson