Mohammad Fazlhashemi

45 min
Professor i idéhistoria När Mohammad svarade helt fel på den Iranska överhetens kontrollfrågor blev han spärrad från universitetsstudier i landet och fick för sig att studera i Sverige. Han hade en vän som föreslog det och utan att veta något direkt om Sverige anländer han snart därefter till Umeå. De är början på en resa som handlar om mötet med det nya och främmande, att möta och hysa fördomar och sökandet efter samhörighet och beröringspunkter. - Jag ska tala om åren i Sverige, mötet med det nya och främmande, att möta och hysa fördomar och sökandet efter samhörighet och beröringspunkter. Musiken blir en blandning av österländskt och västerländskt.

Om Mohammad Fazlhashemi

Forskar – vid tiden för Sommarprogrammetinom islamisk/muslimsk idéhistoria, om konstruktionen av bilden av Europa och västvärlden bland muslimska tänkare, och om globaliseringens betydelse för framväxten av muslimskt nytänkande i skarp kontrast till traditionell och fundamentalistisk tolkning av islam. Arbetar även för främjandet av etnisk mångfald, håller föreläsningar samt deltar i radio och tv. Har varit aktiv i debatten kring publiceringen av de famösa Muhammedkarikatyrerna, som han anser oförsvarliga.