Polsk stigmatisering och hygge i stället för stormaktsromantik

15 min
Sedan rundabordsamtalen för tjugofem år sedan har Polen haft stadig tillväxt och blivit medlem av såväl NATO som Eu. Men - den västeuropeiska bilden av landet är en öststat som inte bidrar med annat än så kallade sociala turister. Och i Danmark firas 150-årsjublieet av kriget 1864, ett nederlag som skapat ett land där hygge och pilsner är viktigare än sentimentala drömma om stormakt. Medverkande: Dan Jönsson och Gabriel Stille. Programledare Mikael Olsson Al Safandi. Producent: Katia Wagner och Anna Lyrenäs.