Genmodifierande gymnasielever

20 min
Att flytta gener mellan olika organismer är inte något som bara avancerade forskare eller multinationella växtförädlingsföretag kan göra. Med rätt handledning kan gymnasielever idag flytta gener för att få frukostfilen att bli självlysande grön.

Sabri Jamal står vid en svart tavla och förklarar hur man gör en genmodifierad bakterie. Hans publik är två gymnasieelever klädda i vita labbrockar. I korthet håller de på att genmodifiera E.coli-bakterier. De ska föra in nytt genetiskt material i bakterierna, som ska bli blå och orange.

På Katedralskolan, som har spetsutbildning i bioteknik, har man tillstånd att göra vissa genmodifieringar. Men när eleverna skulle göra sitt gymnasiearbete och ville planera egna genmodifieringar behövdes ett samarbete med Uppsala universitet.

Sabri Jamal är engagerad i iGEM, International Genetically Engineered Machine, som är en internationell tävling där studenter från hela världen tävlar om att förändra eller skapa nya organismer med hjälp av syntetisk biologi.

Ammie Berglund arbetar som lärare på Katedralskolan och på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet. Enligt henne är många sökträffar på GMO, genmodifiering och syntetisk biologi inte vederhäftiga. En del av hennes arbete är ett webbprojekt om genmodifierade växter där elever och lärare ska kunna få en bred vetenskaplig bild av biologins möjligheter, risker och tillämpningar.

Medverkande i programmet är gymnasieeleverna Cornelia Arnroth och Sara Rahmani på Katedralskolan i Uppsala, Sabri Jamal, civilingenjör i molekylär bioteknik på Uppsala universitet samt läraren Ammie Berglund, Katedralskolan och Uppsala universitet.