Bakom ratten utan att köra

20 min
Hur mycket av det dagliga bilkörandet skulle vi vilja lämna över till bilen om det gick? Och hur mycket kan dagens teknik klara? Frågan får delvis sitt svar när vi åker med på den första provturen för journalister.

År 2017 startar ett projekt med 100 självkörande bilar på Göteborgs vägar. Det är ett samarbete mellan Volvo, Göteborgs stad, Transportstyrelsen och Trafikverket.

Idag i Vetandets värld provåker vår reporter Björn Gunér en prototyp till de bilar som om några år ska släppas ut i trafiken i Göteborg. Erik Coelingh är teknisk specialist på bilföretaget Volvo Personvagnar som utvecklar bilarna i projektet. I början av turen håller han i ratten och kör som vanligt. Men på Älvsborgsbron trycker han på en knapp och låter bilen gå över i självkörande läge.

Säkerhet, miljö och trafikflöde kan påverkas positivt, menar förespråkarna för självkörande bilar. Problemet är kanske att vi människor faktiskt inte är så bra på att köra bil som vi skulle kunna vilja tro. Att körningen ibland är så tråkig att vi tappar uppmärksamheten eller till och med börjar ägna oss åt annat.

Vägarna kan rymma fler bilar eftersom de självkörande bilarna inte behöver vingla lika mycket som vi förare gör. Det menar Anders Lie, trafiksäkerhetsspecialist på Trafikverket. Kanske kan trafikmiljön behöva anpassas för att man ska kunna dra maximal nytta av den självkörande tekniken. Regler för hur en sådan bil ska få se ut, och hur den ska få användas, kan också behöva ses över.

Medverkar i programmet gör Erik Coelingh, teknisk specialist på Volvo och Anders Lie, trafiksäkerhetsspecialist på Trafikverket.