Varannan påskkyckling dödas

20 min
Inom uppfödningen av värphöns dödas alla hankycklingar direkt efter kläckning. De gula kycklingarna som vi förknippar med påsktider anses inte duga till köttproduktion.

Börje Hjalmarsson är verkställande direktör på kläckeriet Gimranäs i Herrljunga. Redan som elvaåring började han att föda upp kycklingar. Då fanns hundratals kläckerier i Sverige. Med dagens storskaliga produktion finns bara två stora fabriker kvar.

Efter att de 40 gram lätta kycklingarna krupit ur sina ägg och torkat sina fjädrar hamnar de på ett löpande band. Där sorteras hankycklingarna bort, transporteras till ett gaskabinett och avlivas. Anledningen är att de inte kan lägga ägg och anses vara för dyra att föda upp för köttproduktion.

Den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen kommer nästa år att förbjuda dödandet av tuppkycklingar, eftersom det anses bryta mot djurskyddslagstiftningen. Helena Kättström som är djurskyddschef på Jordbruksverket förklarar varför hon anser att Sverige inte bör följa Tysklands väg.

Andra delen om tuppkycklingar sänds torsdag den 17/4.