Humanioras och historiens värde

24 min
Om en ny humanistisk tankesmedja och om vikten av att tänka i tid. Med Urban Björstadius.

I början av månaden lanserades en ny humanistisk tankesmedja i Sverige, Humtank. Den är ett gemensamt initiativ från de humanistiska fakulteterna vid tolv lärosäten i Sverige och syftet är att stärka det humanistiska perspektivet i samhället. Bland annat ska man arbeta fram en fempunktsplan för hur Sverige ska bli ett internationellt föredöme när det gäller satsning på humanistisk forskning och synliggörandet av humanioras plats i samhället. Vi hör en av de två verksamhetsledarna för Humtank, Fanny Forsberg Lundell, docent i franska vid Stockholms universitet.

Dessutom handlar det om hur ett historiskt perspektiv kan hjälpa oss att blicka framåt. I den nya boken Tänk i tid skriver den välkända museiprofilen Sten Rentzhog om hur vi i en tid av svindlande snabb utveckling ibland måste frigöra oss från stundens vanetänkande, och om hur historien kan skänka trygghet och mening i tillvaron.

Programledare är Urban Björstadius.

Musik som spelats i avsnittet

  • 13.35
    Marillion - If My Heart Were A Ball It Would Roll Uphill
    Album: Anoraknophobia
    Kompositör: Marillion
    Bolag: Liberty