Den kloka korpen

20 min
Kråkfåglar är mycket intelligenta. Korpen brukar kallas fågelvärldens homo sapiens. En ny studie bekräftar att korparna har en förmåga att förstå komplexa sociala relationer på samma sätt som vi.

Det är korpens sätt att tänka som får den att likna oss människor. Den typ av avancerad social intelligens som korparna visade i den nya studien har man ännu inte ens observerat hos våra närmaste apsläktingar.

Vetenskapsradions Johan Bergendorff träffade kognitionsforskaren Mathias Osvath och hans korpar hemma på gården i Skåne i programserien I huvudet på… för ett par år sedan och blev grundligt undersökt av de stora svarta fåglarna. Mathias Osvath berättar om korparnas intelligens och hur de löser knepiga problem med hjälp av Arkimedes princip på bara några sekunder.