Kristendomen som revolutionär kraft

39 min
Madeleine Fredell, dominikansyster, Olle Kristensson, ekumenisk teolog och Göran Greider, författare, diskuterar kristendomens radikalitet och revolutionära budskap.

Ni ska älska ära fiender! Om någon slår dig på kinden så vänd den andra till! Den som vill vara den förste bland er ska vara de andras tjänare! Jesu förkunnelse handlar ofta om våra relationer till andra människor. Och budskapet är ofta mycket radikalt. Inte minst i Bergspredikan kan den moraliska utmaningen förefalla närmast utopisk.

Medverkande är Madeleine Fredell, dominikansyster, Olle Kristensson, ekumenisk teolog vid Sveriges Kristna Råd och Göran Greider, författare.

Programledare och producent Peter Sandberg.