Sök brunnen som aldrig sinar

7:12 min
I Johannesevangeliet berättas om hur Jesus möter en samarisk kvinna vid Sykars brunn och hur de börjar samtala om livets källa, om levande vatten. Vibeke Olsson vill att vi i dagens slit-och-slängsamhälle söker oss till den brunn som aldrig sinar, till relationer och sammanhang som fördjupas.