Elizabeth Kuylenstierna f.d. Gummesson

53 min
Föreläsare och coach I sitt Sommarprogram tipsar Elizabeth Kuylenstierna om hur man släpper kontrollbehovet. – Jag berättar om den dramatiska olycka som inträffade när jag var nio år och som satte spår för resten av livet, men också tipsa om hur man gör för att släppa kontrollbehov och bli av med prestationsångest – för gott!

Om Elizabeth Kuylenstierna

Hade en framgångsrik karriär som redaktör och projektledare inom media. Efter ett livshotande gallstensanfall och ett magsår kom vändningen. Utbildade sig till coach och skrev boken Good enough – bli fri från din perfektionism. Efterfrågad föreläsare och flitigt förekommande i olika medier. Skriver vid tiden för Sommarprogrammet på en bok om svartsjuka.