Sverre Sjölander

49 min
ZOOLOG OCH ETOLOG. I sitt Sommarprogram pratar Sverre Sjölander om djurens språk. – Jag ska prata om mitt liv bland och med olika djur, i olika delar av världen, men också om intressanta människor. Djurens språk är ett viktigt ämne för mig, liksom människans språk och djurens och vår egen verklighetsuppfattning. Som gammal körsångare spelar jag gärna vokal musik, visor och opera.

Om Sverre Sjölander

En av landets mest berömda zoologer som är professor emeritus vid Linköpings universitet. Har arbetat främst med beteende hos fiskar och fåglar i fält och experimentellt. På senare år har han också specialiserat sig på människans beteendebiologi. Uppskattad som föreläsare och hörs och syns ofta i radio och tv som expert. Rutinerad fältzoolog och resenär som bland annat korsat Sahara, Sydamerika, Alaska och Australien.