Johan Eliasch

56 min
Affärsman I sitt Sommarprogram pratar Johan Eliasch, Storbritanniens premiärministers tidigare sändebud i miljöfrågor, om sitt engagemang för världens (hotade) regnskogar och om det klimathot vi står inför i dag.

Om Johan Eliasch

Var Storbritanniens premiärminister Gordon Browns sändebud i miljöfrågor, vid tiden för Sommarprogrammet. Född i Stockholm och sedan mitten av 1980-talet bosatt i London. Uppmärksammades särskilt i början av 2000-talet efter att ha köpt stora områden regnskog i syftet att skydda den. Är bland annat huvudägare och vd för sportartikelföretaget Head. Har skänkt stora delar av sin förmögenhet till välgörenhet.