Den högsta måltiden

7:13 min
Idag handlar det om "Den högsta måltiden" - och zenbuddhisten Pake Hall förklarar: En zenlärare som heter Bernie Glassman säger ofta att vi är zen-kockar och att meningen med livet är att tillaga den högsta måltiden. Och när vi tillagat den - servera den till andra.