Valborg - ett hedniskt firande

6:25 min
Henrik Hallgren berättar om hur Valborg är ett av flera firanden som har hedniska rötter i hur vi hyllar naturens skiften under ett år.