Nils Simonson

51 min
Kirurg och föreläsare med intresse för hjärnan Nils Simonsons Sommarprogram handlar om varför både optimisterna och pessimisterna har rätt och om forskning som tyder på att vi tycks kunna tänka oss både friska och sjuka.

Om Nils Simonson

Slutade efter 35 år som läkare och kirurg på grund av ledsjukdom, blev då föreläsare och utnämnd till Årets talare 2006. Talar om optimister och pessimister som båda tycks få rätt, och att livet tenderar att gå i tankens färdriktning. Har undrat över varför vi mådde bättre när vi hade det sämre.