Att våga se och tänka med hjärtat

29 min
På föreningen Grunden i Göteborg jobbar man under parollen ”Tänk med hjärtat” - en uppmaning till alla runt omkring att våga börja se när tecknen på det otänkbara dyker upp. Grunden är en sammanslutning av personer med intellektuella funktionsnedsättningar som utsatts för övergrepp och som valt att själva ta tag i sin situation.

Tillsammans arbetar föreningen Grunden med att sprida information till myndigheter och andra berörda om hur verkligheten ser ut och vilket bemötande de skulle vilja ha.I programmet medverkar också Karin Torgny som tagit fram ett särskilt kommunikationshjälpmedel som myndighetspersoner och andra kan använda när de kommer i kontakt med utsatta personer.

Den tredje och sista delen i serien ”Utsatt i flera led” – om personer med intellektuella funktionsnedsättningar som utsätts för våld och övergrepp i det tysta, producerad av UR Barnaministeriet för Tendens.

Reportrar: Karin Andersson och Daniel Persson Mora.