Sture Linnér

58 min
Diplomat, professor och författare I sitt Sommarprogram pratar Sture Linnér om förunderliga möten, fjärilars fladder, bilars backspeglar och om orden som kommunikationshinder.  – Dessutom ska Haydn-älskarna få sitt, säger Sture Linnér.

Om Sture Linnér

Arbetade under många år inom FN, bland annat som undergeneralsekreterare och som Dag Hammarskjölds närmaste man i Kongo 1960. Har tjänstgjort som Röda Korset-delegat världen över. Var sedan 1992 professor i grekiska språket och litteraturen. Har givit ut ett trettiotal verk, bland annat essäsamlingen Ingen människa är en ö.