Peter Martinsson

54 min
Lyssnarnas Sommarvärd 2007 Administratören Peter Martinsson valdes till Lyssnarnas Sommarvärd 2011. I sitt Sommarprogram berättar han om livet från sitt kortare perspektiv, 133 centimeter lång. – I mitt program kommer jag tala om livet från ett litet kortare och ovanligt perspektiv. Och om hur jag hanterat de speciella situationer det inneburit.

Om Peter Martinsson

Han fick flest röster av 850 bidrag till Lyssnarnas Sommarprogram, där lyssnarna fått skicka in inläsningar av starten på ett sommarprogram. Jobbar på ett bananbolag i frihamnen. Före detta maratonlöpare med specialintresse för Björn och Benny. En vanlig kille säger han själv, förutom när det kommer till längden. Han är bara 133 centimeter.