Genförändrad mat - hot eller möjlighet?

20 min
Ska vi ha genförändrade grödor på våra åkrar i Europa? Eller är det ett problem om våra cornflakes är gjorda av majs som med genteknik gjorts resistent mot skadegörare? Vetandets värld tar upp frågorna till debatt med Eu-parlamentariker och forskare, i en direktsändning från Kulturhuset i Stockholm.

Majs som står emot insektsangrepp, grödor som gjorts resistenta mot ogräsmedel, och ris med extra innehåll av vitamin A. Det är några av de mest kända genförändrade grödorna som finns.

Men inom EU är de flesta dörrar stängda för GM-grödor. Europeerna är skeptiska. En del menar att vi med det missar en viktig chans att utveckla jordbruket. Andra pekar på risker med genförändrade grödor. Båda sidor kommer till tals i Vetandets värld från Kulturhuset.

På scenen finns två EU-parlamentariker som vill bli omvalda i den kommande helgens val till EU-parlamentet: GMO-positive Christofer Fjellner (M) och GMO-kritiska Isabella Lövin (MP).

Vi har också med oss en forskare som tycker att miljörörelsen gör fel i att vara emot GMO: Stefan Jansson från Umeå Universitet. Klara Jacobson från Sveriges lantbruksuniversitet tittar på GMO-frågan från samhällsvetenskapligt perspektiv och pekar på den maktkoncentration som blivit följden av utvecklingen av GM-grödor.

Sändningen är öppen för publik på plats och ingår i Sveriges Radios samarbete med Kulturhuset i projektet "Dela upplevelsen med Sveriges Radio"! 

"Mellan maj och september 2014 pågår ett unikt samarbete mellan Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern. Syftet är att skapa ett publikt utrymme för debatt, samtal och underhållning. Samarbetet innebär att vi tillsammans öppnar upp våra verksamheter och gör både besökare och lyssnare delaktiga."