Det behövs fler blå äpplen - Kent Wisti

6:01 min
Temavecka om fantasi. Idag om bland annat lek, gudslikhet och vårt ansvar.

– Fantasin är vår gudslikhet och vårt ansvar. Leken är vår gudslikhet och vårt ansvar, den talent vi fått att förvalta.

Det säger Kent Wisti, som är universitetspräst i Malmö. Han håller onsdagens morgonandakt under denna temavecka utifrån ordet fantasi. Ett ord som inte finns i Bibeln.

Text
1 Mosebok. 1:1-5.

Musik
Visa från Utanmyra, Jan Johansson
Barnatro, Stefan Sundström och Carl-Einar Häckner.

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.50
    Jan (1) Johansson, Georg Riedel - Visa Från Utanmyra
    Album: Jazz På Svenska
    Kompositör: Dalarna
    Bolag: Heptagon