Demokrati på dekis

56 min
Om den globala marschen mot mer frihet och folkstyre som verkar ha avstannat. Allt fler länder väljer den starke mannens väg. Hör röster från Istanbul om Erdogan som vill ge folket en örfil, Budapest om Orban som actionman, och Gröndal om SD som mått på svensk demokratis farliga självgodhet.

Den amerikanska organisationen Freedom House har mätt demokratinivån i världen sedan 40-talet och kunde när de sammanfattade resultaten för förra året konstatera tillbakagång för demokratin - för åttonde året i rad. Det var inte vad statsvetare och analytiker trodde i mitten av 90-talet då allt verkade tyda på att demokrati var en sorts urkraft som skulle fortsätta sitt segertåg över världen.

Men demokratin blev en besvikelse för många östeuropeer, vi har vid det här laget sett den arabiska våren både komma och gå och dessutom har Kina med sin stadiga tillväxt blivit en ny möjlig förebild, också statskicksmässigt.

Ett stort och viktigt land som tycks stå och väga mellan demokrati och auktoritärt styre är Turkiet. Hör Sveriges Radios Katja Magnussons reportage:

Turkiet är ett av flera exempel på en ny typ av statsskick som Daniel Calingaert, vice VD på  Freedom House kallar "modern authoritarianism", en sorts auktoritärt styre i modern kostym. Det har blivit ett sätt för ledare i formella demokratier att ändå kunna kontrollera makten. Konflikts Jesper Lindau ringde upp honom:

Ett av länderna i Europas absoluta hjärta, Ungern, har de senaste åren gång på gång kritiserats för att landet inte lever upp till de demokratiska ideal som EU står för. Regeringspartiet Fidesz har infört nya hårdare medialagar, ändrat sammansättnignen av domarkåren och på en rad sätt ökat maktkoncentrationen. Ändå vann partiet stort i de nationella valen tidigare i vår. Men hur kunde det bli så här? Hur kan just ungrarna som ju så väl vet hur det är att leva under auktoritärt styre, vilja ha en regering som strävar åt just det hållet? Konflikts Kajsa Boglind åkte till Budapest för att söka svar och hon började med att träffa en demokratiforskare som inte är särskillt bekymrad:

Men hur ser det då ut hemma i Sverige? Har den globala tendensen med minskad demokrati alls lämnat några avtryck här? Med internationellt sett mycket höga siffror för både valdeltagande och förtroende för det politiska systemet menar statsvetaren Sören Holmberg att man kan kalla Sverige för en demokratisk stormakt. Demokratiaktivisten och chefen för Demokratiakademin Anette Dahlqvist är inte lika säker:

Producent: Kajsa Boglind Programledare:Ivar Ekman