Fastigheter och aktier genom historien

20 min
Ekonomiekot Lördag handlar om ny forskning om historiska fastighetspriser och aktiers avkastning, och vilka slutsatser som man kan dra av den för dagens situation. Gäster är Rodney Edvinsson, docent vid Stockholms Universitet, och Daniel Waldenström, professor vid Uppsala Universitet. Programledare är Pär Ivarsson.