Mats Qviberg 2004

54 min
Civilekonom, aktiemäklare och styrelseproffs  I sitt Sommarprogram ger Mats Qviberg sin åsikt om varför Sverige har tappat i konkurrenskraft. – Jag tänkte berätta om min uppväxt och vikten av ståndscirkulation i samhället för att skapa tillväxt och varför Sverige tappat i konkurrenskraft i förhållande till omvärlden. Vidare kommer jag att tala om de sju dödssynderna i allmänhet och girigheten i synnerhet.

Om Mats Qviberg

1990 bildade Mats Qviberg och parhästen Sven Hagströmer fondkommissionären Hagströmer & Qviberg, där han är styrelseordförande. Utbildad civilekonom som började sin karriär som aktiemäklare på SE-banken och Carnegie Fondkommission.