Den sista turen: hej och tack!

6:10 min
Nu går sista turen med Vid dagens början. Ett mångårigt program inom SR:s livsåskådningsutbud som sänder sista helgen. Producenten Martin Dyfverman och hans "stall" av medarbetare tackar för sig och er som har lyssnat på de olika livsåskådningar som via många personer har hörts under åren. Om att spara eller slösa handlar programmet idag och det är en av veteranerna, Lars-Åke Stenström, som funderar på om det verkligen är sparandet som gör en rik...