Negativa mätresultat publicerades aldrig

20 min
Andrea Rossis påstådda mirakelmaskin energikatalysatorn har testats vid Uppsala universitet. Men inga resultat från testet eller omständigheterna kring det har publicerats. Även på Naturhistoriska riksmuseet har en viktig undersökning gjorts som tyder på att Rossis påståenden inte stämmer. Inte heller där har någonting publicerats.

På Uppsala universitet har The Svedberg-laboratoriet använts för att göra vad som beskrivs som ett oberoende test av Andrea Rossis maskin. Men vid testerna krävde Rossi att få bestämma över delar av den mätutrustning som skulle användas. Trots att undersökningarna skett i skattefinansierade lokaler med dyr mätutrustning så har ingenting publicerats om testet.

Dessutom gjordes på initiativ av en ledamot i Kungliga vetenskapsakademin en mycket noggrann analys av det nickelpulver som Andrea Rossi har påstått är själva kärnbränslet i hans apparat. Detta skedde på Naturhistoriska riksmuseet med pengar från en stiftelse som vanligtvis ger pengar till kulturella ändamål. Betalningarna gjorde via Kungliga vetenskapsakademins konto. Den mycket noggranna undersökningen visar att det inte skett någon kärnteknisk process med nickel inblandat, vilket Rossi påstått. Ett tungt argument mot Rossis påståenden - men som inte publicerades.

FÖRTYDLIGANDE. Björn Gålnander, chef för The Svedberg-laboratoriet, avböjde medverkan i programmet men vill lämna följande förtydligande kring testet av Rossis maskin och de mätinstrument som användes: ”Uppställningen kompletterades efter diskussioner med ytterligare temperaturgivare (termoelement). Det var alltså inget byte av apparatur, utan en komplettering. Termoelementen köptes in av oss, inte av Rossi, (och kunde alltså inte vara manipulerade av honom). Det ansågs av referensgruppen som godtagbart eftersom vårt första val av temperaturgivare fanns kvar. Sedan visade det sig (vilket var väntat) att båda typerna av temperaturgivare gav samstämmiga värden".