Svenska forskare på bjudresa kring e-katalysator

20 min
Inga argument biter på en troende. Trots alla varningsklockor fortsätter ett halvdussin forskare på Uppsala universitet och Kungliga tekniska högskolan enträget att samarbeta med Andrea Rossi för att försöka ta reda på om hans påstådda energiapparat e-katalysatorn fungerar.

För de troende  spelar det ingen roll hur mycket Andrea Rossi har i bagaget. Att Rossi säger att han är kreationist och inte tror på evolutionen, att Rossi köper lyxlägenheter istället för som utlovat att skänka pengar till cancersjuka barn. Att Rossi inte är ingenjör - utan filosof.

Och det är inte bara forskare som tror på den kalla fusionen. De svenska elbolagens gemensamma forskningsorganisationen Elforsk har finansierat undersökningar av Rossis apparat och gett ut rapporter som ger ett uteslutande positiv bild av apparaten. Och så har Andrea Rossi betalat flera svenska forskares resor.

 I programmet hörs Hanno Essén, pensionerad lektor på KTH, Mats Lewan, journalist på tidningen Ny Teknik, Sylvie Coyaud italiensk-fransk vetenskapsjournalist, Luigi Acerbi, borgmästare i staden Lacciarella i Italien, Anders Åberg på Vattenfall, Margaretha Engström på vattenfalls forskningsavdelning, Stephan Pomp, kärnfysiker vid Uppsala universitet och Göran Ericsson även han kärnfysiker på Uppsala universitet.