Den som slår

29 min
-Våld är alltid våld, berättar Maja Britzelli som nyligen kommit ut med boken ”Som om inget hade hänt”. Det handlar om Beatrice som är våldsam mot sin man Anders. En berättelse om en till synes lycklig medelklassfamilj med en hemlighet ingen vill tala om.

Män och kvinnor i nära relationer anser sig lika utsatta för våld, enligt en nyligen publicerad rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Men definitionen av våld skiljer markant mellan könen och männen är mer våldsamma.

-Det handlar om makt, enl. Klas Hyllander på den politiskt obundna ideella organisationen Män för jämställdhet. Klas har under lång tid arbetat med projektet Frihet från våld, som främst riktar sig till unga män.


– Den som slår, oavsett om det är mannen eller kvinnan, är förloraren.

På Mansjouren på Södermalm i Stockholm träffar vi volontärerna Fredrik Sörebo och Annika Övelius. Annika har under fem år levt i en mycket våldsam relation med sin man. Hon har bestämt sig för att utnyttja den erfarenheten för att jobba med männen hon möter på Mansjouren i Stockholms län.
 

Tema: En av alla. #enavalla