OBS

15 min
När 200 nordiska kvinnoorganisationer på torsdag öppnar för Nordiskt Forum fylls seminarierum i Malmö i fyra dagar av framförallt kvinnor. Ett undantag, då män nästan alltid är i majoritet som experter, i paneler och på föreläsningar. Och om de kulturkonservativa reaktionerna på en ny bok, ”Digitalism - när allting är Internet”, skriven av Pelle Snickars. Medverkande: Thomas Frostberg, Martin Jönsson. Programledare Mikael Olsson Al Safandi. Producent: Katia Wagner