Direkt från Rosenbad: Klotet följer upp OECD-rapport

24 min
OECD utvärderar och jämför olika länders politik på områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen. Nu har de granskat Sveriges miljöpolitik mellan åren 2004-2012. Sverige får högt betyg av OECD för klimatpolitiken, exempelvis är koldioxidskatten och de gröna elcertifikaten något som fler länder bör ta efter säger organisationen i en ny granskning. Mindre bra lyckas Sverige när det gäller att minska övergödningen av Östersjön och skydda våra hotade arter. Klotet följer upp rapporten med en direktsändning från Rosenbad där OECD:s utvärdering svensk miljöpolitik nyss har presenterats. I programmet medverkar miljöminister Lena Ek (C), Thomas Sterner, professor i miljöekonomi och Matilda Ernkrans (S), ordförande i riksdagens miljöutskott och Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson. Programledare: Marie-Louise Kristola