Som ett öppet sår i solar plexus

30 min
Sven, snart 70, bär på en stark oro. Det känns som ett öppet sår i solar plexus. Det gör lite mindre ont när han trycker mot magen med fjärrkontrollen. Problemet är att han inte har några problem: han har gott om pengar, alla runt omkring honom är friska och han går inte och väntar på något svårt besked.Ett svårknäckt fall för en psykolog, säger Sven när han ringer till Radiopsykologen.