Trygghet ger framgångsrik forskning i Danmark

20 min
Danmark lägger bara drygt hälften så mycket pengar på forskning som Sverige. Ändå har man gått förbi Sverige när det gäller att göra forskning som uppmärksammas av andra forskare i världen.

Vetandets värld gör en resa genom framgångsrika forskningsländer i Europa och slutar med Danmark. Danmark lägger bara drygt hälften så mycket pengar på forskning som Sverige och så har det sett ut de senaste två decennierna.

Produktivitet per investerad krona skiljer inte mycket mellan länderna: Antalet danska forskningsartiklar ligger på ungefär två tredjedelar av den svenska produktionen. Ändå har Danmark de senaste tio åren gått om Sverige när det gäller forskningens genomslag, det vill säga hur många gånger artiklarna citeras av andra forskare.

I Köpenhamn träffar vi svenske Fredrik Melander som arbetar på det danska forskningsministeriet. Enligt honom är det de stora självständiga universiteten som är kärnan i den danska framgångssagan. Jane Volbaek-Nielsen på Danmarks tekniska högskola framhåller forskarnas anställningstrygghet och samarbetsklimatet.

På Niels Bohr-institutet träffar vi Lise Arleth som ser fram emot den nya byggnaden som ska göra det tvärvetenskapliga samarbetet ännu lättare. Och den unga australiensiskan Gemma Solomon har sökt sig till Danmark just på grund av landets starka ställning som liten forskningsnation i ett stort Europa.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.10
    John Mayer - Paper Doll
    Album: Paper Doll
    Kompositör: John Mayer
    Bolag: Columbia