Kan Attefall göra en Friggebo?

24 min
Sverige har fått ett nytt ord, efter att riksdagen i juni röstade igenom att ett nytt hus ska få byggas utan bygglov. Huset kallas attefallshus efter bostadsminister Stefan Attefall (KD) och är en typ av friggebod. Ordet friggebod skapades efter 1979 och den dåvarande bostadsministern Birgit Friggebo (FP). Men har ordet attefallshus förutsättningar att bli ett lika etablerat ord som friggebod? Sven-Göran Malmgren huvudredaktör för Svenska Akademiens ordlista är med i Språket och förutspår ordets framtid. Veckans lyssnarfrågor besvaras av Ylva Byrman, doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper Tror du att attefallshus kommer bli ett lika etablerat ord som friggebod?

Veckans lyssnarfrågor

Är veckligen" ett etablerat, eller "riktigt", ord enligt ordböckerna?

Varför används ordet "omgörning" frekvent inom just reklam- och kommunikationsbranschen?

Kan ordet "styvt" användas för att beskriva något som "knappt" eller "drygt", och i så fall vilket?