Vindkraftverk – ett allvarligt hot mot fladdermöss

20 min
Vindkraftverken i Europa beräknas döda uppemot en halv miljon fladdermöss per år. Det kan leda till att sällsynta arter utrotas. För att minska dödandet vill fladdermusexperten Jens Rydell att vindkraftverk stoppas när riskerna för fladdermössen är som störst.

Den mest kritiska perioden för fladdermöss i närheten av vindkraftverk är varma nätter med mycket insekter i luften, i augusti och september, då vinden är svag och det blåser lite. 

– Stoppar man verken när det inte blåser och verken ändå går på tomgång räddar man många fladdermöss. I USA och i Tyskland har man minskat dödligheten med 80-90 procent, säger Jens Rydell som är en av författarna till Naturvårdsverkets rapport om ”Vindkraftverkens påverkan på fåglar och fladdermöss”. 

Fladdermössen har inte en chans att upptäcka när vindkraftsverkets vinge kommer farande med en hastighet på 300 km/tim. 

– Det finns inte i hjärnan på en fladdermus att något kommer med den farten.

I programmet gör vi också ett besök på Leibnizintitutet i Berlin där Christian Voigt forskar på fladdermöss. På sitt skrivbord har han tre levande fladdermösshonor som han hittat skadade under ett vindkraftverk. De kan aldrig mer flyga, men han hoppas att honorna är dräktiga.

I programmet träffar vi också Marcus Schwarz som på sin fritid lyssnar efter fladdermöss med sin ”batdetector”. Han är oroad över att vi inte tar farorna för fladdermössen på tillräckligt stort allvar.