Margot Wallström: Nuder ger orättvis bild av EU

35 min
Finansminister Pär Nuder attackerade nyligen vad han kallade ”den högerorienterade EU-kommissionen”. EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström anser att Nuders beskrivning är felaktig.- Jag tycker att det är orättvist, säger Margot Wallström.

Striden gäller EU:s så kallade Lissabonplan, som ska göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi.