Ekosystemet i trädgården och lyckade lekbottnar

96 min
Vi människor sätter gärna upp staket mellan våra trädgårdar och det vi kallar "naturen". Men den gränslinjen finns nästan bara i vår fantasi. En trädgård är ett myllrande ekosystem i sig. Vi är nyfikna på vad som finns i vår trädgård - och också på hur man kan skapa mer mångfald i den. Därför åker fältreporter Erik Kohlström till skogsträdgården i Holma i Skåne. Där försöker man med skogsbrynet som förebild skapa ett ekosystem som både ger skörd och livsmiljöer åt en mångfald av arter. Vi hör också om sportfiskelubben i Nilivaara som gått till botten med problemet med förstörda lekbottnar för öring. Hårt slit och egen metod har gett resultat. Lasse Willén kråkvinklar om fågelskådarens flackande blick och vi hälsar på den hotade skräntärnan i Sörmlands skärgård. Programledare är Jenny Berntson Djurvall.

Musik som spelats i avsnittet

  • 06.10
    Håkan Malmberg - Naturmorgon
    Kompositör: Håkan Malmberg