Katri Linna vill ha en ombudsman mot all diskriminering

35 min
Diskrimineringen av invandrarkvinnor kommer i skymundan för svenska medelklasskvinnor och kampen för jämställdhet mellan könen, anser DO Katri Linna. Det är ett skäl till att hon vill slå ihop alla ombudsmän mot diskriminering till en enda myndighet.