Barbro Holmberg vill skärpa asylregler

35 min
Regeringen kommer att föreslå skärpta regler för asylsökande som vill ompröva ett avvisningsbeslut. Tanken är att slopa möjligheten att ansöka om nytt uppehållstillstånd, säger migrationsminister Barbro Holmberg.

– Jag tycker att det är ett väldigt bra förslag. Som systemet ser ut nu så söker man uppehållstillstånd och får sin sak prövad, först av migrationsverket, sedan kan man överklaga till utlänningsnämnden och få sitt slutliga beslut. Sedan finns det en möjlighet att lämna in hur många nya ansökningar som helst, och det här gör att hela vistelsetiden i Sverige kan komma att bli oerhört lång, säger Barbro Holmberg.