Vicente Fox: Krig måste hanteras via FN

35 min
Den mexikanske presidenten Vicente Fox utesluter inte ett krig mot Iran om landet skulle visa sig ha massförstörelsevapen. Men om landet ska bli nästa steg i USA:s krig mot terrorismen, så måste det beslutet fattas av FN:s säkerhetsråd, där Mexiko är en av medlemmarna, det säger han.

– Allt som hotar freden i världen och allt som har med terrorism att göra, ska hanteras via FN, säger den Mexikanske presidenten Vicente Fox, vars land har varit medlem av FN:s säkerhetsråd i drygt ett år.