Mängder av myter om internet

20 min
Det finns mängder av myter om internet. Regeringens egen så kallade Digitala agenda är kanske det tydligaste exemplet på myter om nätets utveckling. Det anser Per Strömbäck, en av redaktörerna bakom antologin "Myten om internet",

-Den Digitala agenda, som it-minister Anna-Karin Hatt lade fram förra året, säger att Sveriges ska bli bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter().

-Men bakom agendan låg en arbetsprocess som helt präglades av att det inte finns några konflikter eller vinnare och förlorare i utvecklingen. Men det finns det.

Nio nätdebattörer

Det är bland annat det vi vill belysa med antologin, säger Per Strömbäck - nätdebattör och utgivare av nättidskriften.

Han och Pelle Snickars - medievetare och forskningschef på Kungliga biblioteket - skriver tillsammans med sju andra svenska och utländska skribenter i "Myten om internet".

Fåtal bakom Wikipedia 

I Publicerat hör du också Lisa Ehlin, som tar upp "Myten om det spontana skapandet". Lisa Ehlin forskar om digital kultur bland annat.

Visste du till exempel att det helt öppna, fria Wikipedia egentligen skrivs av ett fåtal personer. Och av robotar, så kallade bots?

Extremliberal syn 

Per Strömbäck skriver bland annat ett kapitel om "Myten om den farliga staten", medankoncentrerar sig på "Myten om öppenheten".

-När man skärskådar teserna om internet som något fritt, öppet, som sprider demokrati och yttrandefrihet, framträder en extremliberal, närmast samhällsfientlig hållning vars tydliga vinnare är en handfull teknikföretag i Silicon Valley.

Google och Apple

-Det är den hållningen vi vill ifrågasätta, säger bokens redaktörer.

Och Google vill naturligtvis att allt är så öppet som möjligt. Det är på det företaget tjänar sina miljarder. Fast Apple gör ännu mer pengar på att vara ett helt slutet företag.

Myten om Twitter

En annan av författarna i antologin - Mariam Kirollos - hördes för övrigt ihäromdagen om myten om Twitter-revolutionen.